Site Overlay

สาเหตุของความอ้วนที่หลายคนมองข้าม

ปัจจุบันนั้นทั้งทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภาวะน้ำหนักเกินหรือความอ้วน สาเหตุสำคัญเกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีไขมันสูง มีรสหวาน เค็มจัด ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง รวมทั้งการขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น บางคนกินข้าวแล้วก็นอนดูหนังxจนหลับไป สาเหตุสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีน้ำหนักมากเกินขนาดนั้นเนื่องมาจาก การกินอาหารมากกว่าที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้อาหารส่วนเกินนี้เมื่อร่างกายใช้ไม่หมดจะถูกเก็บสะสมไว้ในร่างกายในรูปของไขมัน ไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นข้าว ขนม ไขมัน หรือเนื้อสัตว์ก็ตาม ถ้ากินมากเกินไปร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไขมันได้หมดและเก็บเอาไว้ในร่างกาย เมื่อเป็นเช่นนี้นานๆน้ำหนักก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น พวกดาราหนังxจึงเบิร์นไขมันอย่างหนัก เพื่อให้มีหุ่นดี โดยเหตุนี้คนที่เป็นโรคอ้วนจึงเป็นผู้ที่มีไขมันสะสมในร่างกายมากกว่าปกติ ในต่างประเทศ ได้มีผู้ทำการวิจัยในสัตว์ทดลองหลายประเภทและในคน เพื่อหาสาเหตุของโรคอ้วน สรุปได้ว่า มาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. ร่างกาย (Host) เช่น กรรมพันธุ์ มีหลักฐานยืนยันว่า ถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นคนอ้วนทั้งคู่ลูกก็มักจะมีโอกาสอ้วนได้มากกว่าผู้ที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่อ้วน เข้าทำนองที่ว่า “ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ถ้าดูให้แน่ต้องดูปูุย่าตายายด้วย” การสำรวจในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่า ลูกจะมีโอกาสอ้วนได้ร้อยละ 80 ถ้าพ่อและแม่อ้วนทั้งคู่ ถ้าพ่อหรือแม่คนหนึ่งคนใดอ้วน ลูกจะมีโอกาสอ้วนร้อยละ 40 ถ้าพ่อและแม่ไม่อ้วนทั้งคู่ ลูกจะมีโอกาสอ้วนเพียงร้อยละ 7 สังเกตว่าดาราหนังxบางคนหุ่นดีตลอดเพราะไม่มีกรรมพันธุ์อ้วน
2. สาร หรือตัวการ (Agent) การเปลี่ยนแปลงดุลของฮอร์โมนในร่างกาย เช่น ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมทารก ทำให้มีความอยากอาหารมากขึ้น เมื่อกินมากเกินต้องการน้ำหนักก็เพิ่มมากถ้าปล่อยไว้ไม่รีบแก้ไขก็ทำให้อ้วนได้ในที่สุด โรคภัยไข้เจ็บบางอย่างในสมองและระบบประสาทที่เกิดขึ้นในสัตว์ทดลองหรือในคน จะมีผลทำให้กินมากผิดปกติและเป็นโรคอ้วนได้ง่าย การผ่าตัดหรือใช้สารเคมีที่ทำอันตรายแก่สมองส่วนหน้าหรือต่อมใต้สมองก็ทำให้เกิดโรคอ้วนได้เช่นเดียวกัน รวมถึงสารกระตุ้นเวลาดูหนังx
3. สิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น นิสัยการกินไม่ดี อิ่มแล้วก็ยังกินโน่นกินนี่ทั้งวัน หรือชอบกินอาหารมีไขมันสูง อาหารมันจัดหวาดจัด หรือกินมากแต่ออกกำลังกายหรือใช้แรงงานน้อย ภาวะทางเศรษฐกิจสังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ผู้ที่เป็นโรคอ้วนบางรายมาจากสภาพจิตใจไม่ปกติ เช่น ผิดหวังเรื่องรักใคร่ หรือพ่อแม่ไม่เอาใจใส่เลยหาทางออกโดยการกินมากขึ้น อาจจะใช้หนังxบรรเทาความเครียดบวกกับการกินที่ผิดปกติเลยอ้วนง่าย